Bảng giá sản phẩm

CHI PHÍ CƠ BẢN
4,000,000 VNĐ
Quản lý danh mục kết nối SYT
Quản lý danh mục Nội Bộ
Không giới hạn ngày sử dụng
Không phát sinh thêm chi phí khác
Không giới hạn danh mục sản phẩm
Không giới hạn tài khoản sử dụng
Hỗ trợ chuyển đổi khi thay đổi ĐKKD
Miễn phí cập nhật phiên bản mới
Hỗ trợ sử dụng miễn phí
GÓI COMBO TL - MÃ VẠCH
8,000,000
Gồm phần mềm TL GPP - Gói cơ bản
Máy in mã vạch
Máy quét mã vạch
Máy in hóa đơn bán hàng
GÓI COMBO TL - NHIỆT ẨM KẾ
5,900,000
Gồm phần mềm TL GPP - Gói cơ bản
1 Nhiệt ẩm kế tự ghi HE173