HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

  1. Cài đặt : Xem video
  2. Giới thiệu chung phần mềm quản lý nhà thuốc TL GPP: Xem video
  3. Nhập tồn ban đầu: Xem video
  4. Bán hàng: Xem video
  5. Nhập thêm số lượng: Xem video
  6. Hướng dẫn thêm sản phẩm mới: Xem video
  7. Hướng dẫn sửa, xóa phiếu đã nhập hoặc đã xuất bán: Xem video
  8. Hướng dẫn kiểm kê định kỳ: Xem video
  9. Hướng dẫn in mã vạch: Xem video
  10. Tạo tài khoản nhân viên, tài khoản Dược Quốc Gia: Xem video