Tên SP : Máy quét mã vạch Wancode có dây

Giá : 1.200.000

Sản phẩm bao gồm máy quét và chân đế kèm theo.

Sản phẩm hỗ trợ quét bấm tay và quét tự động.