PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM – KẾT NỐI CSDL DƯỢC QUỐC GIA THEO CHUẨN QĐ318/QĐ-QLD

Chức năng phần mềm:

  • Thư viện thuốc Dược Quốc Gia
  • Quản lý danh mục hàng hóa
  • Đồng bộ danh mục theo phần mềm quản lý hiện tại
  • Quản lý nhập hàng
  • Quản lý bán hàng
  • Quản lý công nợ
  • Báo cáo GDP theo mẫu

Giới thiệu chi thiết : Tải về

Chuẩn kết nối – QĐ318 : Tải về

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ: 0816.243.999