PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM TL CLINIC

  • Quản lý dịch vụ khám chữa bệnh
  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Lưu thông tin đặt lịch khám
  • Quản lý bán thuốc tại nhà thuốc
  • Quản lý thuốc kết nối CSDL Dược Quốc Gia

Chi tiết quy trình quản lý và chức năng: Tải về

Hỗ trợ và tư vấn : 098.151.4444