Phần mềm quản lý nhà thuốc TL GPP

– Đã liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và được cấp giấy chứng nhận

Link công bố các phần mềm đã liên thông của CỤC QUẢN LÝ DƯỢC – BỘ Y TẾ : Xem chi tiết

– ƯU ĐIỂM:

  • Đơn giản và dễ sử dụng
  • Hệ thống thư viện dược quốc gia và thư viện nội bộ đầy đủ
  • Phân chia 2 VÙNG DỮ LIỆU NỘI BỘ và DỮ LIỆU LIÊN THÔNG DƯỢC QUỐC GIA
  • Bảo mật hệ thống NỘI BỘ
  • Hệ thống báo cáo GPP

– Quý khách tải về – giải nén và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ : 098.151.4444 hoặc 0971.454.666 để được cài đặt từ xa

1. Phần mềm quản lý nhà thuốc TL GPP FULL – DQG : Tải về

Bao gồm: – Quản lý dữ liệu thuốc nội bộ của cở cở bản lẻ thuốc

                – Quản lý kết nối dữ liệu quốc gia đối với các mặt hàng lấy từ thư viện thuốc quốc gia của cở sở bán lẻ

Video hướng dẫn cài đặt XEM CHI TIẾT

Video giới thiệu chi tiết phần mềm TL GPP : XEM CHI TIẾT