NHẬP DỮ LIỆU NHANH CHÓNG

 
 • Thư viện Dược Quốc Gia
 • Thư viện sản phẩm dược nội bộ
 • Giao diện kiểm nhập đơn giản
 
Xem thêm

 

 

QUẢN LÝ DANH MỤC NỘI BỘ

 
 • Phân vùng quản lý danh mục nội bộ
 • Quản lý bán hàng theo nhân viên
 • Tài khoản bảo mật dữ liệu
 
Xem thêm

 

 

QUẢN LÝ DANH MỤC KẾT NỐI DQG

 
 • Quy định danh mục kết nối SYT
 • Hiển thị theo tài khoản quản trị riêng biệt
 • Nhập liệu và sửa đổi đơn giản
 
Xem thêm

 

 

NHẬN THÔNG BÁO SYT

 
 • Cập nhật thông báo từ Sở Y Tế
 • Cập nhật thuốc đình chỉ lưu hành
 • Cập nhật các công văn ban hành
 
Xem thêm

 

 

HỆ THÔNG BÁO CÁO GPP

 
 • Báo cáo GPP theo mẫu SYT
 • Báo cáo GPP theo danh mục kết nối SYT
 • Giảm thiểu thời gian làm sổ sách
 
Xem thêm

 

 

BÁN HÀNG BẰNG MÃ VẠCH

 
 • Hỗ trợ bán hàng bằng máy quét mã vạch
 • Tự động tạo mã vạch cho hàng hóa
 • Chức năng in mã vạch cho sản phẩm
 
Xem thêm